שיתופי פעולה

אנו פועלים בשיתוף פעולה עם רואי חשבון עצמאיים בישראל על פי מודל של חלוקת רווחים.

אנו מסייעים לרואי החשבון לתת ללקוחותיהם שרות מקיף הכולל את כל הסעיפים הכלולים בחוק הדרושים להגשת הדוח השנתי על פי  חוק מס הכנסה.

שיתוף הפעולה איתנו מאפשר לרואי החשבון להרחיב את נפרשת השרות שהם מספקים ללקוחותיהם,לתת שרות טוב יותר ולחסוך ללקוחות זמן וכסף.

הדוחות שלנו מספקים את התיעוד הנדרש כחוק, המשקף את שווי העסקאות עם חברות בת וחברות קשורות ומוכיח שהן נעשות במחירי שוק. אנחנו מספקים מידע רב בנוגע למחירי ההעברה ומטפלים בכל כנדרש על פי חוק מס ההכנסה.

שותפים שלנו:

רונן מרקוביץ – מרקוביץ' אשל, רו"ח.