מחירי העברה – להיות מוכן ולדווח בזמן.

מאת: סטנלי רובינשטיין

העידן הגלובלי בו אנו חיים יוצר לחץ על חברות ישראליות לפתוח ענף בחו"ל.
• כדי להיות קרוב ללקוחות;
• כדי להגדיל את השליטה על שרשרת האספקה;
• כדי להיראות חברה מקומית;
• כדי לנצל את אפשרויות "מימון".

התרחבות בחו"ל הינה מקור לעסקאות בין חברות קשורות, כגון; חוזי מו"פ, מימוש קניין רוחני באמצעות הסכמי תמלוגים, מתן שירותי שיווק, הלוואות, הסדרי ייצור ומכירות. בשנת 2006, ועדת הכספים של הכנסת אשרה תקנות הקובעות את התהליך לקביעת מחירים בין חברות ישראליות וחברות זרות המסונפות לה. התקנות מחייבות שעסקות בינלאומיות בין צדדים קשורים תדווחנה בדו"ח המס השנתי באופן המשקף את שווי מחיר השוק לעסקות מסוג זה. למעשה, תקנות מס ההכנסה הישראליות דורשות מרואה החשבון של החברה לוודא כי עסקות בין חברות קשורות תבוצענה במחירי שוק, ובתהליך של אימות כתוב לקוד המס (סעיף 85 א לחוק מס ההכנסה).

במקרים בהם מפקח המס מבקש פירוט בעניין מחירי ההעברה שדווחו, הוא רשאי לדרוש מחקר המתייחס למחירי העברה שדווחו, שיוגש בתוך 60 ימים. אז למה יפה שעה אחת קודם? התשובה היא, שלאחר שהספרים סגורים והחשבונות הוגשו זה יהיה מאוחר ומיותר לחזור לעשות שוב את החשבונות, עדיף להערך מראש ולהמנע מבירוקרטיה וקנסות.

מנהלי כספים, רואי חשבון, וכמובן מנהלים כלליים, צריכים להיות אקטיביים. הנה שישה צעדים פשוטים שיעזור לכם להערך להכנת הדו"ח:

1. במהלך התקצוב כאשר הצורך לקבוע מחירי ההעברה מתעורר, האדם האחראי צריך להיפגש עם יועץ חיצוני; כדי לקבוע באיזה אופן יש לתמחר, מה תהיה ההשפעה של מחירי העברה על התוצאות הכספיות, ואיזה תיעוד נדרש עבור הדוחות.
2. לשקול כיצד עסקות צד שלישי יוכלו להשוות את העסקות עם הצד הקשור.
3. לפני יישום מערכת מחירי ההעברה, בדוק את ההשפעה על עלויות, רווחים ומסים, כדי לוודא שאתה מקבל את התוצאות רצויות.
4. בזמן שנקבעים מחירי העברה, חשוב לוודא שהנהלה בכירה מבינה את שיטת תמחור ההעברה ואת השפעותיה על רווחי החברה.
5. ודא שהתיעוד הפנימי הוא אותנטי, בד בבד לעסקה, ועונה על דרישות מס ההכנסה.
6. במקרה של ביקורת מס, דוח מחירי העברה מוכן וחתום מעביר את נטל הוכחה על רשות המס. במידה והרשות תרצה לנקוט בצעדים יהיה עליה להוכיח כי המחיר הנקוב בדוח הוא מעל או מתחת למחיר השוק בפועל.

זכור, כשזה מגיע לדוחות מחירי העברה – יפה שעה אחת קודם!